ZIF Socket - زیف سوکت چیست؟

ZIF socket نوعی سوکت IC است که جهت اتصال IC های DIP بر روی برد استفاده می شود. توضیح این که برای اتصال یک IC بر روی برد یا باید آن را لحیم کنید یا بر روی یک سوکت متصل به برد قرار دهید. بدیهی است که لحیم کردن IC نمی تواند بارها و بارها انجام شود چون به IC آسیب می زند. ولی چنانچه از سوکت استفاده کنید، سوکت نقش واسط را بازی کند، به این صورت که سوکت بر روی برد لحیم می شود و IC بدون لحیم کاری بر روی سوکت نصب می گردد. برای این کار اگر از سوکت های معمولی استفاده کنید، نیاز به وارد کردن فشار کافی برای قرار دادن آن بر روی برد دارید.

چنانچه از زیف سوکت استفاده کنید، برای نصب IC بر روی برد کافی است آن را بر روی زیف سوکت قرار داده سپس اهرم آن را ببندید. این کار تقریبا بدون وارد کردن هیچ نیرویی انجام می شود بنابراین می توانید بارها و بارها IC  را  بر روی برد قرار داده یا بردارید بدون اینکه آسیبی به پایه های آن IC وارد کنید.

به جهت همین ویژگی، این سوکت، ZIF Socket نامیده می شود. ZIF سرنام Zero Insertion Force به معنای نیروی درج صفر می باشد. توجه کنید که از زیف سوکت تنها برای IC های DIP می توان استفاده کرد و این سوکت برای IC های SMD کاربرذی ندارد.

گونه دیگری از سوکت ها به نام LIF Socket وجود دارد که به نسبت از ZIF Socket ارزان تر بوده برای نصب آن بر روی برد به نیروی کمی نیاز است. LIF Socket سر نام عبارت Low Insertion Force به معنای نیروی درج کم می باشد.