مقاومت

در واقع نام قطعه مقاومت باید مقاومت کننده، مقاومت گر، مقاوم یا نامی از این دست باشد ولی به اختصار به آن مقاومت می گویند. اگر دقت کرده باشید در زبان انگلیسی قطعه مقاومت با نام Resistor شناخته می شود و در فارسی به آن مقاومت می گویند در حالی که مقدار مقاومت آن قطعه Resistance است ولی باز هم در فارسی به کلمه مقاومت ترجمه شده است.

 

مقدار مقاومت با کد رنگی مشخص می شود.

به عنوان مثال اگر ترتیب نوارهای رنگی به صورت زیر باشد:

مشکی قهوه ای قرمز طلایی

رقم اول صفر رقم دوم 1 نوار سوم ضریب 100 می شود100 اهم

 

رنگ مقدار ضریب تلورانس
مشکی 0 1  
قهوه ای 1 10  
قرمز 2 102  
نارنجی 3 103  
زرد 4 104  
سبز 5 105  
آبی 6 106  
بنفش 7 107  
خاکستری 8 108  
سفید 9 109  

 

مقاومت هایی که در این دوره بیشتر با آنها سر و کار خواهید داشت عبارتند از مقاومت 330 اهمی، 470 اهمی و 1 کیلو اهمی که بهتر است کد رنگی آنها را به خاطر بسپارید.

 

از طریق این سایت می توانید به صورت آنلاین کدهای رنگی را بخوانید.