میکرو کنترل های AVR - بخش دوم

تعاریف اولیه:

فیوز بیت یا بیت فیوز Fuse Bit:

بخشی از حافظه غیر فرار داخلی میکرو کنترلر هستند که وظیفه پیکربندی کلی سخت افزار میکروکنترلر را به عهده دارند از جمله اینکه: منبع کلاک چه باشد، آیا ارتباط JTag برقرار باشد یا خیر، مدت زمان Startup چقدر باشد و ...

بیت قفل Lock Bit:

بخشی از حافظه غیرفرار داخلی است که وظیفه محافظت برنامه در مقابل خوانده شدن و تغییرات در برنامه را به عهده دارد. با این بیت می توانید جلوی کپی غیرمجاز از کدتان را بگیرید. البته این به این معنا نیست که پس از آن دیگر نمی توان میکرو را پروگرام کرد بلکه صرفا دسترسی به کدهای روی آن محدود می شود و می توان آن را پاک کرده یا دوباره آن را پروگرام نمود. 

 

نکته:

در برنامه ریزی بیت های فیوز و قفل به این نکته توجه داشته باشید که برخلاف آنچه به نظر می رسد، منطق 1 به معنای برنامه ریزی نشده بوده و منطق 0 به معنای برنامه ریزی شده است. پس اگر می خواهیم فیوز بیتی را برنامه ریزی کنیم باید مقدار آن را برابر صفر قرار دهیم.


ذوبینه: این نام ابداع بیمار گونه شخصی است که تصور می کند بر ایجاد سر نام تخصص دارد اگر چه از دوران حرفه ای اش فاصله گرفته است.