ترانزیستور bc547

 

 

برای مشاهده تعدادی پروژه ساده انجام شده با ترانزیستور ذز547 اینجا را کلیک کنید.