تراشه DS1307 - ساعت و تاریخ در میکرو کنترلر

DS1307 یک IC مورد استفاده برای نگهداری تاریخ و ساعت است. یکی از نیازهای اساسی هنگام کار با میکروکنترلر، نیاز به تاریخ و زمان است که شاید بتوان این تاریخ و زمان را با کد نویسی در میکروکنترلر ایجاد کرد ولی مشکل این است که این ساعت خیلی دقیق نبوده و میکروکنترلر را درگیر خواهد کرد . از طرفی با قطع جریان برق ساعت و تاریخ را از دست می دهیم.

 

راه حل، استفاده از تراشه DS1307 است که به همراه باطری بک آپ (پشتیبان) که دارد و امکانات موجود بر روی آن، می توان ارتباط دو طرفه ای بین میکرو این IC برقرار کرد و ساعت و تاریخ را در لحظه دریافت کرد. پس نیاز ما دریافت بلادرنگ یا لحظه ای تاریخ و زمان است و Real Time Clock یا ساعت زمان حقیقی یا ساعت بلادرنگ به همین مفهوم اشاره دارد.

 

ارتباط دوطرفه بین میکرو کنترلر و این IC از طریق پروتکل I2C انجام می شود.

 

توابع کاربردی برای کار با این IC عبارتند از:

rtc_set_date(y, m, d);

rtc_get_date();

rtc_time_set(h, m, s);

rtc_get_time();

 

پین اوت DS1307: