شماتیک ATmega 16 و حداقل اتصالات برای راه اندازی اولیه آن

 

راه اندازی:

برای راه اندازی میکرو کنترلر ATmega 16  حداقل اتصالاتی که نیاز دارید عبارتند از:

1)  تغذیه میکرو: پایه 10 به منبع تغذیه (+) VCC و پایه 11 به زمین (-) GND متصل می شود. تغذیه این میکرو کنترلر بین 4.5 ولت تا 5.5 ولت می باشد.

2) تغذیه آنالوگ میکرو: الزاما پایه 30 به منبع تغذیه (+) AVCC و 31 به زمین (-) GND متصل شود.

3) Reset: برخلاف مدل های قدیمی میکروکنترلر های این خانواده مانند 8051، ریست در این نوع میکرو با low است. یعنی برای ریست کافی است این پایه را به مدت زمان کافی به زمین مصل کنیم. می توانید این پایه را به جایی وصل نکنید.

 


ذوبینه: این نام ابداع بیمار گونه شخصی است که تصور می کند بر ایجاد سر نام تخصص دارد اگر چه از دوران حرفه ای اش فاصله گرفته است.